Máy lọc nước

MÁY LỌC NƯỚC CAO CẤP LATINO MIX-009G
 • Chức năng sản phẩm :
 • Công suất lọc:15L/h
 • Điện áp:24v
 • Bình chứa :10L
 • Kích thước :425*320*950mm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi vặn đồng ,cốc lọc nhựa nguyên sinh ASB
 • Cơ cấu :số cấp lọc (9 cấp lọc )
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC CAO CẤP LATINO ZE-09
 • Chức năng sản phẩm :
 • Công suất lọc:15L/h
 • Điện áp:24v
 • Bình chứa :10L
 • Kích thước :550*450*950mm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi vặn đồng ,cốc lọc nhựa nguyên sinh ASB
 • Cơ cấu :số cấp lọc (9 cấp lọc )
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC CAO CẤP AQUA MINI
 • Chức năng sản phẩm:
 • Máy lọc nước Aqua mini nhập khẩu Hàn Quốc
 • Công suất lọc :15L/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :5L
 • Kích thước :550*270*400mm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp :Tankpac ,vòi vặn đồng ,cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu :số cấp lọc (5 cấp lọc)
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC CAO CẤP LATINO LT-Z9
 • Chức năng sản phẩm :
 • Công suất lọc :15L/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :10L
 • Kích thước :550*450*950mm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi vặn đồng,cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu :số cấp lọc (9 cấp lọc)
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC CAO CẤP LATINO AQUA DIAMOND
 • Chức năng sản phẩm :
 • Máy lọc nước LATINO nhập khẩu Hàn Quốc
 • Công suất lọc :15L/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :10L
 • Kích thước :425*320*950mm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp :Tankpac, vòi vặn đồng,cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu:số cấp lọc (8 cấp lọc)
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC CAO CẤP LATINO -2 in 1
 • Chức năng sản phẩm :
 • Tích hợp chức năng Nóng-RO
 • Công suất lọc :15L/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :10L
 • Kích thước :425*335*900mm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi văn đồng ,cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu :Số cấp lọc (9 cấp lọc)
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC CAO CẤP LATINO SE-02Smart
 • Chức năng của sản phẩm :
 • Tích hợp chức năng Nóng /Lạnh và RO
 • Công suất lọc :15L/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :10L
 • Kích thước :425*390*1010mm
 • Hoạt động :Tự động lọc,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi vặn đồng,cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu :Số cấp lọc (9 cấp )
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC CAO CẤP R.O LATINO LT-08LX
 • THÔNG TIN SẢN PHẨM :
 • Công suất lọc :15l/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :10L
 • kích thước khi có tủ :95*55*45cm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi vặn đồng ,Cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu :số cấp lọc (8 cấp lọc)
 • Bảo hành :24 Tháng
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH HÀN QUỐC LATINO LT-08 PRO
 • THÔNG TIN SẢN PHẨM :
 • Công suất lọc :15l/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :10L
 • kích thước khi có tủ :95*55*45cm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi vặn đồng ,Cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu :số cấp lọc (8 cấp lọc)
 • Bảo hành :24 Tháng
Chi tiết
1 2