MÁY LỌC NƯỚC LATINO

MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH LATINO LT-08 PLUS
 • THÔNG TIN SẢN PHẨM :
 • Công suất lọc :15l/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :10L
 • kích thước khi có tủ :95*55*45cm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi vặn đồng ,Cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu :số cấp lọc (8 cấp lọc)
 • Bảo hành :24 Tháng
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC CAO CẤP RO LATINO LT-08
 • THÔNG TIN SẢN PHẨM :
 • Công suất lọc :15l/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :10L
 • kích thước khi có tủ :95*55*45cm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi vặn đồng ,Cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu :số cấp lọc (8 cấp lọc)
 • Bảo hành :24 Tháng
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH HÀN QUỐC LATINO LT-08 PRO
 • THÔNG TIN SẢN PHẨM:
 • Công suất lọc :15L/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :10L
 • Kích thước khi có tủ :95*55*45cm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi văn đồng,cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu :Số cấp lọc (8 cấp lọc)
 • Bảo hành :24 Tháng
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH LATINO LT-08 PLUS
 • THÔNG TIN SẢN PHẨM :
 • Công suất lọc :15L/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :10L
 • Kích thước khi có tủ :95*55*45 cm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi vặn đồng,cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu :số cấp lọc (8 cấp lọc)
 • Bảo hành :24 Tháng
Chi tiết
MÁY LỌC NƯỚC CAO CẤP R.O LATINO LT-08
 • THÔNG TIN SẢN PHẨM :
 • Công suất lọc :15l/h
 • Điện áp :24v
 • Bình chứa :10L
 • kích thước khi có tủ :95*55*45cm
 • Hoạt động :Tự động lọc ,thải ,ngắt điện
 • Bình áp nhựa :Vòi vặn đồng ,Cốc lọc nhựa nguyên sinh ABS
 • Cơ cấu :số cấp lọc (8 cấp lọc)
 • Bảo hành :24 Tháng
Chi tiết
1 2